Forleggerforeningen arbeider for ytringsfrihet i verden

Nyheter

NDLA bør både granskes og evalueres

Nå er det snart ti år siden Nasjonal digital læringsarena (NDLA) ble stiftet. Siden da har det blitt brukt nesten en halv milliard offentlige kroner på satsingen, som skulle tilby komplette læremidler i alle fag for videregående opplæring. Vi mener prosjektet nå bør evalueres.

Krav om ekstraordinær generalforsamling i IPA

Forleggerforeningene i Norge og i åtte andre land krever ekstraordinær generalforsamling i den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA). Vi ønsker endringer i IPAs vedtekter, slik at organisasjonens arbeid for ytringsfrihet og opphavsrett kan videreføres.

Merverdifritak for e-bøker

Når digitale nyhetsmedier nå har fått fritak fra merverdiavgiften, er det på høy tid at også e-bøkene får nullmoms.