Nyhetsarkiv

Presentasjon av juridisk utvalg

Publisert 27.04.2017

Forleggerforeningen har til sammen 10 utvalg som jobber med politikkutvikling, er rådgivende organ og følger opp løpende saker innenfor sine områder. Denne uken møter vi juridisk utvalg, presentert ved leder i utvalget, Kristin Jobraaten.


Internasjonalt arbeid med ytringsfrihet

Publisert 29.03.2017

Rapport fra Kristenn Einarsson: På generalforsamlingen til Den internasjonale Forleggerforeningen IPA i Frankfurt sist oktober ble ni medlemmer valgt til å sitte i The Freedom to Publish Committee (FtPC). Nye retningslinjer for komiteen ble også vedtatt og arbeidet i den nye komiteen startet 1.januar. Som kjent ble undertegnede valgt som komiteens leder.


Presentasjon av Forleggerforeningens læremiddelutvalg

Publisert 23.03.2017

Forleggerforeningen har til sammen 10 utvalg som jobber med politikkutvikling, er rådgivende organ og følger opp løpende saker innenfor sine områder. Denne uken møter vi læremiddelutvalget, presentert ved leder i utvalget, Svein Skarheim.

 


Vår forlengede arm inn mot EU

Publisert 14.03.2017

Kristenn Einarsson deltok tidligere denne uken på møte i den europeiske forleggerforeningen (FEP) i Brüssel. Her er hans rapport fra møtet der merverdiavgift på e-bøker og opphavsrettslige spørsmål var sentrale diskusjonstema.


Høringsmøte om ny åndsverklov

Publisert 25.01.2017

Kulturdepartementet gjennomførte mandag 23. januar et høringsmøte om ny åndsverkslov. Advokat Mathias Lilleengen fra Bing Hodneland presenterte Forleggerforeningens standpunkter på møtet.


Nominer til Gullboken nå

Publisert 23.01.2017

8. juni 2017 kåres Gullboken i kategoriene Årets utgivelse, Årets markeds- eller formidlingstiltak, Årets redaktør og Årets bokhandler, og det er opp til alle i bransjen å sende inn de de mener at skal vurderes av juryen.


Nominer til IPAs Prix Voltaire

Publisert 18.01.2017

Det er nå mulig å nominere til Den internasjonale Forleggerforeningens (IPA) ytringsfrihetspris, Prix Voltaire. I 2016 gikk prisen til den Saudiarbiske bloggeren Raif Badawi, som blant annet ble nominert av Den norske Forleggerforening.


Guide til Marrakeshtraktaten

Publisert 11.01.2017

Marrakesh-traktaten er en internasjonal avtale for tilretteleggelse av tilgang til publiserte verker, for personer som er blinde, svaksynte eller på annen måte pga funksjonshemming er forhindret fra å lese tekst fra papir eller skjerm. Traktaten vil få stor betydning i andre land hvor det ikke har vært praksis for denne type produksjon og utlån for blinde og svaksynte. Derfor har den internasjonale forleggerforeningen utarbeidet en egen guide for forleggere. Deres pressemelding kan leses her.